Nashville-verklaring is pastoraal onverantwoord

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring.

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nashville-verklaring-is-pastoraal-onverantwoord/

Regenboogvlag

Wij scharen ons als kerk(enraad) achter deze verklaring van de landelijke synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarom wappert dinsdag 8 januari de regenboogvlag bij de kerk.

 “WIJ BEVESTIGEN dat iedereen welkom is bij God. WIJ ONTKENNEN dat mensen het recht hebben om te oordelen over elkaar.”

De landelijke pers is ook niet ontgaan dat de regenboogvlag in Woerden heeft gewapperd. Ds. Joost Schelling werd daarom gebeld door de NOS. 

Bron: NOS 13 januari 2019

Ook dominee Joost Schelling van de Gereformeerde Kerk in Woerden heeft vandaag aandacht aan de verklaring besteed, onder andere in het openingsgebed:

“Hier in dit huis oefenen we ons
in het spreken van inclusieve woorden.
‘Onze hulp’ wordt uit uw naam ontvangen.
Vergeef ons spreken in wij en zij.
Vergeef ons onze boosheid op hen
die – soms ook in onze naam – mensen buiten sluiten op grond van geloof, afkomst, geslacht of geaardheid.”

Ook hield hij de preek ‘Ester 1’ over de Perzische koning Ahasveros en zijn vrouw Wasti, die in de problemen komt als ze weigert tentoongesteld te worden bij een drinkgelag van haar man. Vervolgens wordt er een verklaring afgegeven waarin staat dat Wasti de bevelen van haar man niet heeft opgevolgd en daarmee alle mannen te schande heeft gemaakt.

In die verklaring valt een parallel te ontdekken met de Nashville-verklaring, zegt Schelling. “Een voorbeeld van hoe een verklaring met woorden vooral tot doel heeft om grenzen en inperkingen te geven: zwart-wit.”

Volgens Schelling, die het verhaal al voor ‘Nashville’ had uitgekozen, werd er goed op gereageerd. “Na afloop hebben we veel goede gesprekken gehad over de preek en vooral over de aandacht voor de commotie rond Nashville.”

Hieronder het hele artikel:

https://nos.nl/artikel/2267347-nashville-verklaring-in-de-kerk-vergeef-ons-spreken-in-wij-en-zij.html

Reageren

Mocht je naar aanleiding van bovenstaand artikel, de Nashville-verklaring of de vlag behoefte hebben aan een gesprek, laat het ons dan weten. Ook wij willen graag met elkaar in gesprek. Laat een reactie achter op dit artikel en dan zoeken we zo snel mogelijk contact. Je reactie zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld en niet op de site verschijnen.

De kerkenraad