5 feb Een goed gesprek over…. vrijwillig levenseinde

Wat zit er achter het verlangen van (sommige) mensen naar een zelfgekozen levenseinde?

Wat zegt dit over deze mensen, wat zijn de feiten, wat zegt dit over de tijdgeest en wat valt er medisch, ethisch en ook theologisch over te zeggen?

De beide sprekers hebben hun eigen opvattingen over leven en dood. Hun beroepsethos vraagt hen mensen die hulp vragen te allen tijde nabij te zijn en hun lijden, lichamelijk en geestelijk, zoveel mogelijk te verlichten. Dat zorgt voor een spanningsveld in hun werk en in hun leven. Iets van die spanning ervaren we deze avond.

Datum: dinsdag 5 februari 2019
Leiding: ds. Aart Mak en dr. Wim Graafland
Plaats: Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden
Tijd: 20.00 uur
Kosten: collecte

Geef een reactie