Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn….

In een volle kerk mochten we zondag 2 december terugblikken op de jaren met onze voorganger ds. Marianne Paas. Wat zijn we, ook in deze periode, als gemeente gezegend. We mochten als geloofsgemeenschap groeien. Naar God, naar elkaar en naar de mensen om ons heen. Dankbaar mochten we in deze dienst hierbij stilstaan. 

Na de laatste goede woorden naar elkaar moesten we dan toch echt elkaar loslaten. En zo gaan we vanaf nu ieder ons eigen weg. Maar allemaal in het vertrouwen dat God met ons meegaat. Uit volle borst zongen we dan ook als slotlied:

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Geef een reactie