11 nov – doopdienst in de Opstandingskerk

Groot feest vandaag! Opnieuw mogen we als gemeente getuige worden van de doop van drie kinderen. Maaike en Matthijs, Annemarie en Leonard en Marleen en Ronald hebben de doop gevraagd voor hun zonen. Deze families heten we vandaag dus bijzonder welkom. In de dienst lezen we uit het Marcusevangelie over het grote gebod. Jezus brengt alles wat mensen hebben geleerd over hun ‘godsdienst’ op één noemer: God liefhebben. En dan mag en moet misschien zelfs wel met alles wat jou bepaalt: hart en ziel, kracht en verstand. Alles mag meedoen.

Toelichting bij de collecte

Deze zondag is de collecte voor de Voedselbank. De Voedselbank is genoodzaakt te verhuizen naar een ander pand. Tegelijkertijd krijgt de Voedselbank minder subsidie van de gemeente, waardoor het heel lastig wordt om hetzelfde peil van hulp te blijven bieden aan mensen die dit echt nodig hebben.

Uw financiële hulp is dus hard nodig! Deze week wordt er in verschillende kerken dankdienst voor gewas en arbeid gehouden. Wellicht dat dit een extra aanzet is om wat dieper in de buidel te tasten.

De Voedselbank is een noodzaak in onze samenleving geworden, daarom zou het fijn zijn dat ze op onze steun kunnen blijven rekenen.

De diaconie

ORDE VAN DE DIENST

Woord van welkom

Zingen:            Lied 276 : 1                 Zomaar een dak boven wat hoofden

Moment van inkeer

Bemoediging en groet

Zingen:            Psalm 146 : 1             Zing mijn ziel voor God uw Here

Gebed op de drempel

Zingen:            Opwekking 733          Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Zingen bij binnendragen kinderen: Welkom, welkom in ons midden

Doopviering

Zingen:            Lied 348 : 1,2,7 en 9   Heer van uw kerk

Aanvaarding en geloften

Zingen:            SELA                          In het water van de doop

Moment met de kinderen

Zingen:                                               Laat de kinderen tot mij komen

Lezen:             Deuteronomium 6 : 4 en 5

Leviticus 19 : 11 – 18

Zingen (3x)     Taizé                           Ubi caritas (Waar liefde is, is God)

Lezen:             Marcus 12 : 28 – 34

Overdenking

Zingen:            Opwekking 599          Kom tot de Vader

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen:            Lied 791 : 1, 2 en 4     Liefde, eenmaal uitgesproken

Zending en zegen met gezongen Amen

Geef een reactie