11 nov – doop- en oogstdienst in de Kruiskerk

Op deze zondag valt er heel veel moois in de gemeente ‘te oogsten’. We delen mee in het geluk van de ouders van Liselotte en Bart, die in deze dienst de Heilige Doop zullen ontvangen. We staan stil bij het werk van onze diaconie, die wekelijks van de oogst uit onze collecte, maar ook van onze materiële gaven uitdeelt. En we zingen mee met kinderkoor Burning Candles dat deze morgen komt zingen en zo ons helpt dankbaarheid te bezingen.

We lezen verder in Marcus 12 en horen hele bekende woorden, namelijk het dubbele ‘liefdesgebod’. Een prachtige kernachtige oogst uit de Schrift om onze dopelingen en onszelf mee te geven. We hopen op een feestelijke dienst met elkaar.

Toelichting bij de collecte

Deze zondag is de collecte voor de Voedselbank. De Voedselbank is genoodzaakt te verhuizen naar een ander pand. Tegelijkertijd krijgt de Voedselbank minder subsidie van de gemeente, waardoor het heel lastig wordt om hetzelfde peil van hulp te blijven bieden aan mensen die dit echt nodig hebben.

Uw financiële hulp is dus hard nodig! Deze week wordt er in verschillende kerken dankdienst voor gewas en arbeid gehouden. Wellicht dat dit een extra aanzet is om wat dieper in de buidel te tasten.

De Voedselbank is een noodzaak in onze samenleving geworden, daarom zou het fijn zijn dat ze op onze steun kunnen blijven rekenen.

Orde van dienst

Welkom door de ouderling – moment stilte
Zingen: Lied 287: 3, 4 en 5
Bemoediging en groet (gezongen door Burning Candles)
Kinderkoor zingt: Een toontje hoger

Gezongen Kyriegebed: Lied 997: 1, 2 en 4
Lezen: Leviticus 19:1-2, 9-18 (Bijbel in gewone taal)
Kinderkoor  zingt 2 liederen: Holy en Heb de Heer je God lief (Opwekking 691)

Moment met de kinderen van de kindernevendienst
Bij het verlaten van de kinderen zingen we:
‘Het licht is ons voorgegaan’ (Lied 285)

AAN HET WOORD KOMEN
Gezongen gebed om de Heilige Geest:
Lied 681 3x zingen (in NL-versie)
Schriftlezing: Marcus 12: 28-34

Verkondiging
Zingen: Lied 316: 1 en 4

DOOPBEDIENING
Tijdens het binnenbrengen wordt afgespeeld:
Niemand zo trots als wij – Jan Smit 

Zingen: Lied 568a: Ubi Caritas – 4x gezongen
Vertaling: Waar barmhartigheid en liefde woont, daar is God.

DOOPGELOFTE

Zingen: Lied 344 Wij geloven één voor één
DOOPGEBED, DOOPBEDIENING, HANDOPLEGGING EN ZEGENBEDE AANSTEKEN DOOPKAARS

VERWELKOMING DOOR DE GEMEENTE

Zingen: Lied 885 Groot is uw trouw, o Heer.

Inzameling van de gaven

Gebeden
voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader (Lied 1006 door kinderkoor)

Kinderkoor zingt: Wij kwamen hier op adem

Zegen
Zingen: Lied 425 Vervuld van uw zegen

2 Comments

Geef een reactie