21 okt – morgendienst Opstandingskerk

Dienend leiderschap – daar gaat het vandaag over. We lezen verder in het Evangelie van Marcus en horen hoe de zonen van Zebedeus streven naar macht en aanzien. Maar de vraag is of ze de prijs wel willen en kunnen betalen…. Jezus houdt zijn leerlingen voor wat het werkelijk betekent om voorloper te zijn, om leiding te geven… De dienst zal geleid worden door dominee Marianne Paas. We hopen u en jou weer te ontmoeten.

ORDE VAN DE DIENST

Zingen:          Goedemorgen, welkom allemaal

Moment van inkeer, bemoediging en groet

Zingen:          Psalm 34 : 5, Kom kind’ren, hoor Mij aan

Gebed om ontferming

Zingen:          Lied 301 k, Kyrie eleison

Zingen:          Lied 731 : 1 en 2, Wij moeten Gode zingen

Ontmoeting met de kinderen

Zingen:          Het is fijn om hier te komen

Lezing:          Jesaja 29 : 17 – 24

Zingen:          Lied 158a : 3, God zij geloofd uit alle macht

Lezing:          Marcus 10 : 32 – 45, afgewisseld met

Zingen:          Lied 925, Wek mijn zachtheid weer

Preek

Orgelspel

Zingen:          Lied 992, Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Moment van gedachtenis

Gebeden

Collecte

Zingen:          Lied 903 : 1 en 6, Zou ik niet van harte zingen?

Wegzending en zegenbede

 

COLLECTE VANDAAG

Vandaag is de collecte bestemd voor voorgangers en vertalers in Vietnam. Zij houden met moeite het hoofd boven water en krijgen nu hulp via Open Doors. Een korte lening of microkrediet om naast hun werk een eigen bedrijfje te starten. Zij krijgen ook praktische ondersteuning hoe het geld het best gebruikt kan worden. Zo kunnen ze hun evangelisatiewerk blijven voortzetten. Pieter en Astrid waren in de gelegenheid in contact te komen met deze mensen en te zien hoe deze hulp werkt. Helpt u mee?