kerkrentmeester met bijzondere opdracht vrijwilligers

Wij zoeken een enthousiaste vrouw/man die de smeerolie vormt tussen het bestuurlijk College van Kerkrentmeesters en het reilen en zeilen van de verhuur en het gebruik van de beide kerkgebouwen.

Het College van Kerkrentmeesters vergadert 7 keer per jaar. Naast het bijwonen van deze vergaderingen ondersteunt u de co√∂rdinatoren van beide kerken bij het uitvoeren van hun werkzaamheden, de verhuur van kerkzalen en de woning aan het Mesdagplein. Door het onderhouden van informele contacten tussen co√∂rdinatoren en de bezoldigde en onbezoldigde vrijwilligers bent u de verbindende factor tussen dit college en deze vrijwilligers.

Gezien de huidige leeftijdsopbouw van het College van Kerkrentmeesters zien we graag dat ook jongere mensen overwegen deze taak op zich te nemen.

Contactpersonen

Goop Verburg (waarnemend voorzitter KRM), ln.ne1558321241knalk1558321241krek@1558321241mrkre1558321241ttizr1558321241oov1558321241, 0348 422934
Anne Uythoven (afgetreden kerkrentmeester vrijwilligersbeleid), 0348 431941

 

Je talenten liever op een andere manier inzetten? Kijk bij de overige vacatures of neem contact op met de scriba van jouw wijk.