Beleidsplan 2018 – 2022 is klaar

Met dank aan alle werkgroepen, leden van grote en kleine kerkenraad voor alle input is er een nieuw beleidsplan.

Kerk zijn

is een gemeenschap vormen van mensen
die niet alleen geloven in de Heer,
maar ook bereid zijn
in en door een leven van dienstbaarheid
het leven en het woord van de Heer
waar te maken
op een bepaalde plaats,
op een bepaald tijdstip van de geschiedenis.

In de mate dat de gemeenschappen van christenen
helemaal zichzelf zijn
in hun dienstwerk aan de anderen,
in die mate zullen ze het Evangelie van de Heer
waar kunnen maken,
voor zichzelf,
voor de mensen van hun land,
voor de hele wereldgemeenschap.

Samuel Rayon, Aziatisch theoloog

uit: Medemens p.31, uitgaven Kerk in Actie, november 2009

Hiermee begint het nieuwe beleidsplan voor onze gemeente: Beleidsplan Gereformeerde Kerk Woerden Zegveld 2018 – 2022 Geroepen Geraakt Gezonden II. Vanaf 6 mei kun je het beleidsplan en de jaarstukken ook meenemen uit de beide kerkgebouwen. 

23 mei toelichting op beleidsplan

Op de gemeentevergadering van 23 mei a.s. lichten we graag toe welke speerpunten we als kerkenraad en werkgroepen gekozen hebben. We hopen je 23 mei om 20.00 uur te mogen ontmoeten in de Kruiskerk.