Afronding actie VASTENzeker

Graag herinneren wij u aan uw toezegging tot het mogelijk maken van de aankoop van noodhulppakketten voor mensen, die hulp behoeven. De pakketten worden samengesteld en verdeeld door de stichting DORCAS aan de allerarmsten in o.a. Oekraïne, Moldavië, Mosul (Irak) en Aleppo (Syrië).

Uw toezegging overmaken

Als u uw bijdrage reeds hebt overgemaakt, dan hartelijk dank daarvoor. Als u daar nog niet aan toegekomen bent, wilt u dat dan graag in de komende dagen overmaken naar de rekening van de diaconie NL95 FVLB 0227 0759 86 onder vermelding van VASTENZEKER 2018.
Als u vergeten bent welk bedrag u heeft toegezegd, dan helpen wij u graag. Stuur een e-mail aan ZWO@kerkklanken.nl of belt u met Aad Kamer (tel 0348 416378).

Dank bij voorbaat voor een spoedige afwikkeling.