Zing, bid, hoop, lees, luister en heb elkaar lief!

Zing, bid, hoop, lees, luister en heb elkaar lief!

Pinksteren wordt ook wel de geboorte van de kerk genoemd. We vieren de uitstorting van de Heilige Geest. Met Pinksteren werden de leerlingen van Jezus geraakt door de Geest van God, die hen in verbinding bracht met Jezus. Jezus, die vlak daarvoor terug was gegaan naar God, toen zijn missie op aarde was voltooid. Vervuld van de Geest kwamen de leerlingen in beweging voor Gods koninkrijk. Het goede nieuws ging als een lopend vuurtje de wereld over en tot op de dag van vandaag worden wij geraakt en in beweging gezet door de Heilige Geest.

De Heilige Geest. Een vertrouwd woord in de kerk. De Heilige Geest is namelijk deel van de drie-eenheid. De Geest is God die in mensen werkt. De adem van God. Het is de Geest die de afstand overbrugt tussen God en mensen. De Geest geeft kracht, wijsheid, troost. Ga zo maar door, er zijn kasten vol boeken geschreven over de werking van de Heilige Geest.

De Heilige Geest. Het is ergens ook wel een bijzondere uitdrukking. Begin er maar eens over tegen je studiegenoot, collega of buurvrouw die geen achtergrond heeft in het christelijk geloof. Heilig. Geest. Alleen al twee woorden die je niet snel in je dagelijks leven gebruikt. Hoe zou jij beschrijven wie de Heilige Geest is aan iemand die er niet mee bekend is?

Bij de leerlingen van Jezus begon het met een ervaring. En niet zomaar een. Eerst maakten ze kennis met Jezus die vol was van de Geest. Dat zien ze, dat voelen ze aan. Met Pinksteren worden ze zelf gevuld met die Geest. En het is niet alleen een heel fijn gevoel, het is een kracht die hen in beweging brengt om het goede nieuws te verspreiden en meer op Jezus te gaan lijken. Hoe is dat voor jou?
Zijn er momenten in jouw leven dat je in beweging werd gezet voor Gods wereld? Dat klinkt heel groot, en dat is het ook. Tegelijk kan dit al gebeuren als je zingt, bidt, hoopt, leest, luistert of iemand ontmoet. Hoe merk jij dat Gods Geest werkt in jouw dagelijks leven?

Pinksteren wordt ook wel de geboorte van de kerk genoemd. Wij zijn als geloofsgemeenschappen in Woerden deel van deze wereldwijde kerk. Met Pinksteren vieren we dat de beweging van Christus begon én laten we ons ook hier en nu inspireren door Gods Geest.

Zing, bid, hoop, lees, luister en heb elkaar lief!

Namens de jeugdwerkers en predikanten,
Ds. Hans Berkheij
Ds. Maarten Diepenbroek
Ds. Martine van der Herberg
Jeugdwerker Michel Koekkoek
Jeugdwerker Ester Metselaar
Ds. Jacco Overeem
Ds. Gertjan Robbemond
Ds. Joost Schelling
Ds. Jan Willem Stam
Ds. Bastiaan Visser

V.l.n.r. ds. Maarten Diepenbroek, ds. Hans Berkheij, Michel Koekkoek, ds. Bastiaan Visser, ds. Jan Willem Stam, Ester Metselaar, ds. Jacco Overeem, ds. Gertjan Robbemond, ds. Joost Schelling en ds. Martine van der Herberg. Foto mei 2021.