Workshop: Eén kerk van Woerden met impact in de stad.

Stel je voor… dat de kerken in Woerden over hun eigen grenzen heen, maar mét behoud van hun eigenheid, vanuit oprechte gezamenlijkheid optrekken om bij te dragen aan de bloei van onze stad? Een mooie droom? Het mooie is – het kan, het gebeurt.

De workshop wordt geleid door Hans Luttik van City Movements NL. Aan de hand van onderstaande vier vragen zullen we uitgedaagd worden om samen op te trekken voor de bloei van onze stad.

  • Hoe worden we echt concreet één met onze medechristenen en zetten we die eenheid in om samen onze stad (nog meer) tot bloei te laten komen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat kerk en stad met elkaar verweven zijn in ons leven?
  • Hoe zetten we ons als christenen in om zorg te dragen voor onze stad en onze stadsgenoten?

Wat zouden we kunnen bereiken als we echt samen sterk staan voor één verlangen en één missie – Gods missie, juist ook met onze beide benen op de Woerdense grond?

Praktische informatie

Datum: zaterdag 12 november 2022; Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Het Baken, Beneluxlaan 3, Woerden
Bijdrage € 10,- (incl lunch)
Aanmelden: Vóór 7 november via e-mail

www.kerkeninwoerden.nl www.citymovements.nl