Week van Gebed – 16 t/m 23 januari

Licht in het duister” is het thema van de jaarlijkse gebedsweek die zal plaatsvinden van 16-23 januari 2022. Tijdens deze week wordt wereldwijd door christenen samen gebeden!

Deze keer is de Week van gebed voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De centrale Bijbeltekst, gekozen voor deze week, komt uit Matteüs 2:2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De ster brengt de Wijzen uit het Oosten naar de plaats waar de Redder is geboren. Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het Licht van de wereld is. ‘Komt, laten wij aanbidden die Koning.’

De gebedsweek in Woerden wordt ingevuld door mensen van bijna 20 kerken en organisaties. Zij nodigen je van harte uit om één of meerdere activiteiten, samenkomsten, vieringen en gebedsmomenten bij te wonen. Het voorlopige programma vind je als pdf bijlage onderaan dit bericht. Houd de website(s) en Hervormd Woerden app in de gaten voor de meest actuele informatie.

Voor vragen over de week van gebed kun je ook contact opnemen met Lianne Nap en Peter Versloot. Graag tot ziens!

Oecumenische Thomasviering

Ter afsluiting van de ‘week van Gebed voor eenheid’ houden we op 23 januari om 18.30 een Thomasviering vanuit de Kruiskerk met actieve participatie vanuit de parochie Pax Christi, Hervormd Woerden, Het Baken en de Gereformeerde kerk. De dienst wordt geleid door Bastiaan Visser en Joost Schelling en online te volgen zijn via kerkdienstgemist.

Thomasvieringen zijn ontstaan in het Noorden van Europa en zijn zo’n 20 jaar geleden overgewaaid naar ons land. Op verschillende plekken kent men inmiddels een echte ‘Thomas-traditie’. In het spoor van de discipel Thomas, die de ongelovige genoemd wordt, gaan we gezamenlijk uitzoeken hoe hij heden ten dage ook ons kan inspireren. We zien Thomas dan niet zozeer als ongelovig maar wel als de aarzelend onderzoekende en tastende discipel.

Een Thomasviering is samen te vatten in de woorden: ruimte, ontmoeting, openheidbeleving en betrokkenheid.
Dat komt met name tot uitdrukking in de manier waarop de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte wordt gebracht. Er is namelijk geen preek of overdenking, maar in de kerk zijn verschillende plekken ingericht waar de kerkganger zélf met het thema van de lezing(en) aan de gang gaat. Zo groeit de betrokkenheid van de deelnemers. Bovendien is de inhoud van de overdenking niet afhankelijk van één persoon, maar groeit in de dienst. Daarnaast wordt er in een Thomasviering ook (gewoon) gezongen en gebeden.

Voor meer informatie over de Thomasviering kun je contact opnemen met de oecumenische werkgroep vieringen van de Raad van Kerken via:

Attachments