Verslag Kliederkerk 6 november

Verslag Kliederkerk 6 november

Op zondag 6 november mochten we bij de Kliederkerk weer veel kinderen, ouders en grootouders verwelkomen. De kerk vulde zich met veel gezelligheid en kindergeluiden. Dit keer gingen we aan de slag met het thema Oud en Nieuw. En dit was zeker niet in de laatste plats vanwege het afscheid van dominee Joost!
De activiteiten die central stonden gingen over vriendschap, afscheid nemen, nieuwe ultdagingen aangaan, troost bieden, herinneringen maken en koesteren, etc..
Tijdens de viering bespraken we wat Jezus ons allemaal als herinneringen heeft nagelaten.
Herinneringen, die we elke dag als houvast bij on mogen dragen. Met elkaar maakten we een muur, waaraan iedereen een steentje heeft bigedragen. Door onze krachten te bundelen, bowden we een stevig fundament.
Het feestbuffet na afloop was rijkelijk gevuld met hapjes die de deelnemers meegenomen hadden. Er werd gesmuld en gekletst. Met volle mond praten mag dan ook tijdens de kliederkerk.
De volgende kliederkerk zal in het voorjaar 2023 georganiseerd worden
Het Kliederkerkteam.