Martin Luther Kingviering – za 25/11

De Martin Luther Kingviering komt naar Woerden! Deze speciale viering rondom het leven en deboodschap van de beroemdste Amerikaanse baptistendominee toert door Nederlanden doet op zaterdag 25 november Woerden aan. 

“We zijn blij dat ‘The March ofMartin’ naar de Kruiskerk in Woerden komt” vertellen Hans Slooijer en Jan Uittenbroeknamens de Raad van Kerken. “Het thema van racisme en rassenscheiding is nogsteeds actueel, we hopen met deze viering veel mensen te bereiken om deboodschap van Martin Luther King te laten horen”. 
Een vijfkoppige band en een gospelkoorvan 8 heren en 9 dames zorgen voor de muzikale omlijsting van eigen liederenmaar ook de samenzang. “Ds. Arjen van der Spek vertelt episodes uit het levenvan Martin en we bekijken samen delen van enkele speeches van Martin op debeamer en we staan stil bij hoogtepunten en dieptepunten uit zijn leven” vultArjen van der Berg aan. Arjen is zanger in het koor en staat versteld van deimpact van deze speciale diensten. “We hebben deze dienst nu negentien keermogen uitvoeren in verschillende kerken door Nederland en overal zit het vol.We spreken mensen die soms een lange autorit er op hebben zitten om hierbijaanwezig te kunnen zijn. Heel bijzonder. Zelfs dagblad Trouw wijdde er aanpaginabreed artikel aan op Martin Luther King day. Ook diverse nationale radiozendershebben ons geïnterviewd.” 

Ook al is het dit jaar 55 geleden dat Martin LutherKing  is vermoord, nog steeds is er geengelijkheid voor iedereen. De boodschap blijft helaas actueel en is daarom demoeite waard om te blijven herhalen. Een eigen lichtinstallatie zorgt voorextra dimensie bij deze memorial aan Martin Luther King. 

De kerk is om 19.30 uur open. We organiserendeze avond ook vanwege het  50 jarigbestaan van de Raad van Kerken in Woerden. De toegang is gratis, er is eencollecte bij de uitgang. Iedereen is welkom, net als in de geest van MartinLuther King. Zie ook: www.themarchofmartin.nl