Kliederkerk? Een korte uitleg

Kliederkerk is in Engeland ontstaan als Messy Church en met Messy wordt bedoeld rommelig en divers. In Nederland is het vertaald als Kliederkerk. Maar Messy wil zeggen: er is niet een vorm en ook niet een norm waar iedereen aan moet voldoen. Kliederkerk heeft als verlangen om Bijbelverhalen op een actuele en uitdagende manier bespreekbaar te maken. En om rondom activiteiten en maaltijden een gemeenschap te vormen die, ook buiten de Kliederkerkbijeenkomsten om, elkaar kan inspireren en ondersteunen. Natuurlijk zijn bezoekers van de Kliederkerk ook van harte welkom in een van de kerkdiensten op zondag, maar dat is niet het doel van de Kliederkerk. Het draait om de
activiteit en de ontmoeting tijdens de Kliederkerk. Kliederkerk Woerden wil laagdrempelige ontmoetingen voor alle leeftijden rondom een
Bijbelverhaal organiseren. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten zijn de vaste onderdelen van Kliederkerk. Bij deze activiteit zijn nadrukkelijk kinderen (4-12 jaar) samen met hun ouder(s)/opvoeder(s) of opa/oma of andere belangstellenden uitgenodigd. Om te
kunnen meedoen, hoef je geen lid van een kerk te zijn. De toegang is gratis, wel is er na afloop ruimte om een vrijwillige bijdrage te geven voor de onkosten.

Zie voor de landelijke Kliederkerken: www.kliederkerk.nl