Vier je Kerst met ons mee?

Op 25 december is het Kerstfeest. Dan vieren christenen wereldwijd de geboorte van Jezus Christus. In de Woerdense kerken wordt hier uiteraard ook bij stil gestaan. De Woerdense Raad van Kerken heeft de vieringen van de aangesloten kerken verzameld op de website www.kerstinwoerden.nl. Zo zijn er op 24 december diverse kerstnachtdiensten, er zijn kinderkerstfeesten, en reguliere diensten waarin Kerst centraal zal staan. Iedereen is van harte welkom het Kerstfeest mee te vieren.

Hieronder geven we een samenvatting van de Protestantse kerstvieringen met tussen haakjes de organisatoren.

Kerstavondvieringen 24 december

 • 19.00 Kinderkerstavonddienst in de Maranathakerk (Hervormd Centrum-Oost)
 • 21.30 ZIN Jeugdkerstnachtdienst in de Kruiskerk (Jong Woerden)
 • 21.30 Kerstnachtdienst in de Petruskerk (Protestants Woerden)
 • 22.00 Kerstnachtdienst in de Lutherse Kerk (Lutherse Kerk)

Kerstvieringen 25 december

 • 9.30 Kerstdienst in de Maranathakerk (Hervormd Noord+West)
 • 9.30 Kerstdienst in de Petruskerk (Hervormd Centrum-Oost)
 • 10.00 Kerstdienst in de Kruiskerk (Gereformeerde Kruiskerk)
 • 10.00 Kerstdienst in de Opstandingskerk (Gereformeerde Opstandingskerk)
 • 10.30 Kerst samenkomst in het Baken (kerngemeente Het Baken)
 • 10.30 Kerstdienst in de Lutherse Kerk (Lutherse Kerk)
 • 18.30 Kerstdienst Maranathakerk (Hervormd Centrum-Oost)

Kinderkerstviering 26 december

 • 10.00 Kinderkerstfeest (Hervormd Centrum Oost)