Een feestje bij de Kliederkerk in februari…

Een feestje bij de Kliederkerk in februari…

Zondag 17 februari kwamen 110 kinderen, ouders en grootouders naar de Kruiskerk voor de kliederkerk. Kliederkerk is een laagdrempelige activiteit waarbij op een creatieve manier een bijbelverhaal beleefd wordt. Dit keer ging het om het verhaal van de verloren zoon en stond het thema onvoorwaardelijke liefde centraal.

Samen ontdekken, knutselen en feesten

Er waren ontdekactiviteiten waaronder een groot labyrint door de kerkbanken: je moest je eigen weg kiezen, je kreeg steentjes mee als geld en onderweg moest je opdrachten doen en werd het steeds zwaarder. Bij de uitgang kwam alles goed.
Je kon een verrekijker of sterrenkijker knutselen, net zoals de vader van de verloren zoon op de uitkijk stond te wachten.
Er was een fantasieruimte waar de kinderen zelf een feestje konden vieren en er was stoelendans: waarbij je een plek kunt verliezen maar ook weer terug kunt krijgen.

Een feestmaal 

Tijdens de korte viering, waarin het verhaal van de verloren zoon werd verteld, kwamen alle ontdekactiviteiten terug.
We hebben afgesloten met een feestmaal net als in het verhaal. Veel mensen hadden iets lekkers meegenomen en ’s middags konden de kinderen ook helpen met hapjes maken. Zo hadden we een groot buffet waar iedereen kon kiezen waar hij of zij zin in had. Tijdens het eten was er voldoende ruimte voor ontmoeting.

Meer over Kliederkerk

Dit was de tweede Kliederkerk in de Kruiskerk. De gezinnen kwamen uit verschillende kerken van Woerden maar ook gezinnen uit de directe omgeving van de Kruiskerk (door berichten in de krant, sociaal media, flyer door de bus of door het spandoek wat aan de kerk hing).

We kijken terug op een zeer geslaagde activiteit, voorbereid door een grote groep enthousiaste vrijwilligers, waaronder ook jongeren.

Volgende keer

De volgende Kliederkerk is op zondagmiddag 7 juli van 15.30 – 18 uur.
Contactadres: Yvonne Vergeer