Dankdag

Dankdag

Op woensdag 1 november is het ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. 1 door-de-weekse dag per jaar staan we bewust stil bij de zegeningen die we mochten ontvangen. We zijn bewust dankbaar voor alles wat groeide, bloeide en vrucht voortbracht. En we zijn dankbaar dat we weer ‘konden doen wat onze hand vond om te doen’ (of het nu betaald werk is of niet). Er is zoveel te danken. Doet u / doe jij dit jaar ook weer (eens) mee? Er zijn 3 samenkomsten verspreid over de dag om bij te wonen:

  • 9.00 uur: Morgengebed in de Petruskerk. Psalm 18 staat op het leesrooster.
  • 15.00 uur: Gezinsdienst in de Maranathakerk, waarin Ds. Visser voorgaat. Thema: ‘Waar kijk je naar?’ n.a.v. Joh. 6: 1-15. Het zal gaan over het kijken naar Jezus. In dankbaarheid voor wat Hij uitdeelt! Het is gericht op de kinderen, dus kom gerust met uw kinderen (of kleinkinderen, ook als zij niet vaak in de kerk komen). Er is kinderoppas.
  • 19.30 uur: Dankdagdienst in de Maranathakerk, geleid door Ds. Bijkerk. Thema: ‘Dankbaarheid als levenshouding’ n.a.v. Kolossenzen 3 : 1-17. In plaats van danken vanuit ‘een gevoel van genoeg redenen tot dankbaarheid’ gaat het voor ons christenen om danken vanuit ‘dankbaar-zijn’. Wat is dat en hoe doe je dat…?

Iedereen van harte welkom!

Hartelijke groet, Peter Versloot