Cantatedienst 7 november

Cantatedienst 7 november

Aanstaande 7 november is er weer een cantatedienst in de Petruskerk. De dienst begint om 18.30 uur.

Harmonium

Na een lange periode van “zangstilte” konden we het programma dat origineel bestemd was voor maart 2020 weer opstarten. Spannend was nog wie het al weer aan zou durven mee te zingen.  Waar we, naar onze gewoonte, in het najaar begeleid worden door een strijkkwintet, hebben we er nu voor gekozen het toch wat kleinschaliger te houden. De motetten die we zingen worden begeleid door Arie Schüller op een van zijn prachtige harmoniums.

Liturgie

In de cantatedienst op 7 november a.s. klinkt het avondlied  Now God be with us van Joseph Barnby (1836-1896). Een lied met eenvoudige harmonieën, maar met een verstilde sfeer.

Na de schriftlezingen zingen we het Magnificat en het Nunc dimittis van James Kent (1700-1776). Het zijn 3-delige motetten met vloeiende muzikale lijnen, met hier en daar fugatische inzetten. Wat opvalt zijn de tekstherhalingen in het Magnificat, alsof de componist ons extra wil overtuigen. In het eerste deel heeft de sfeer van het “my spirit has rejoiced” de overhand. In het tweede deel verandert de toonsoort. Waar het eerste deel uitbundig majeur is, verandert het tweede deel in mineur. Het tempo vertraagt en de maatsoort wordt ¾. Met de doxologie (lofprijzing) keren we terug naar de oorspronkelijke majeur toonsoort. En dat de lofprijzing altijd zal duren maakt de componist duidelijk door de woorden “world without end” en “amen” meerdere keren in alle stemmen terug te laten komen.

Van ingetogen gebed naar uitbundig Amen

Het Nunc dimittis ademt in het eerste deel een andere sfeer. (Kijk hoe Simeon in de tempel met het kindje Jezus in de armen door Rembrandt is afgebeeld.) Ook de tekst roept niet op tot uitbundigheid. Het is eerder een ingetogen uitgesproken gebed. Het tweede deel brengt de invulling van het heil, de redding: “to be a light …”. Dat komt prachtig tot uiting bij de bassen die op deze woorden in drie stappen een octaaf doorlopen met op de hoogste toon het woord “light” dat in alle stemmen ook nog eens 2 tellen duurt, in een vrolijke driekwartsmaat. Een stralend licht! Ook hier eindigt de doxologie uitbundig. Daar waar de sopranen en alten in duet het Amen zingen, onderstrepen de bassen en tenoren tegelijkertijd in een 6-voudig “world without end” de duur van de lofprijzing.

In een zakbijbeltje staat boven psalm 33: Lofpsalm ter ere van Israëls God. George J. Elvey (1816-1893) heeft die woorden, in het Engels Rejoice in the Lord, o ye righteous ter harte genomen en vers 1 en 2 op jubelende muziek gezet.

De woorden van psalm 6, vers 3 heeft Antonio Caldara (1670-1726) in het Miserere mei, Domine in een 3-stemmig motet op muziek gezet. Het eerste deel, in een langzaam tempo, is een smeekgebed om erbarmen (vers 3a). Het tweede deel (vers 3b) heeft, door een driekwartsmaat, een ietwat dansant karakter met telkens opeenvolgende tekstherhalingen. Hier en daar zingen de sopranen lange melodische lijnen, waaronder bassen en alten hun homofone en polyfone melodieën zingen.

We nodigen u graag uit deze dienst mee ons mee te vieren.

W. Tilstra, namens het Projectkoor.